آری ، اسلام واقعی دقیقا همین است ! -مبارزه با خرافات2

دوستان عزیز انچه در اینجا پست می کنم یکی از مهمترین هدف من وشاید هدف همه ما بوده وهست یعنی اینکه نشان دهیم این حکومت فاشیستی اسلامی در ایران وعربستان وطالبان وهمه این کشورهای اسلام زده اصل اسلام را انها پیاده می کنند ولی گروهی مسلمان زاده متعصب وجود دارند که با تمام قدرت می خواهند بر علیه ما تبلیغات کنند وبه جهان به قبولانند که مثلا اخوندها اسلام واقعی را رعایت نمی کنند واسلام واقعی چیز دیگری بوده !!! ایا واقعا این چنین است ؟؟؟؟؟؟((((((((((( لطفا وخواهشا انچه اکنون به روئیت شما می رسد برای همه برای رد ادعای اینگونه افراد مسلمان متعصب به عرض همه برسانید وتا انجا که می توانید به من کمک کنید تا باهم روشنگری کنیم )))))))))))))))))حضور همه دوستان -هموطنان -فارسی زبانان ومخصوصا مسلمانان باورمند به این دین که امیخته با افسانه است وشما به این افسانه ها ایمان دارید وهمه را معجزه می دانید .دوستان عزیز این چیزی که الان می بینید جز مهم ترین سندی است که به شما نشان می هم وبی نهایت برایم مهم است که شما حتما حتما حتما این را بخوانید ودر صورت امکان کپی کنید وبرای همدیگر ومخصوصا مسلمانان متعصب بفرستید چون سندی از این محکم تر نیست که نشان می دهد انچه اخوندها در ایران وطالبان در افغانستان ویا وهابی ها در کشورهای عربی انجام می دهند هیچ کدام غیر اسلامی نبوده ونیست .ای دوست عزیز ای هموطن اشخاصی هستند که به یک مشت مهملات وافسانه به اسم معجزه معتقد هستند چون مغز انها خراب شده تصور می کنند انچه در تورات وانجیل ومخصوصا ((( قران))) نوشته شده از طرف خدا وحی شده وهمه سخن الهی هستند حتی با تمام اینکه سعی وتلاش کردیم تا به انها ثابت کنیم این سخنان نمی تواند از طرف خدا باشد مگر می شود خدا طبیعت ای که با این دقت ونظم ساخته به خاطر یک شخصی ویا اشخاصی همه ان نظم وطبیعت را به هم بزند که مثلا چی ؟؟؟!! مثلا اشخاص ناوری که ایمان نیاورده اند حالا باید حتما حتما ایمان بیاورند انها خدا را مثل خودشان بی عقل تصور کرده اند وتوهین به خدا را خود اینها انجام می دهند وهم پیامبران افسانه ای که محمد خودش در سن بین 25 تا چهل سالگی در زمانی که برای خدیجه بازرگانی می کرد وبین راه همه ان مهملات وداستانها را که یهودیان بازرگان برای هم در بین راه تعریف می کردند می شنید وبعد در چهل سالگی تصمیم گرفت خودش را اخرین پیامبر بنامد وهمه ان داستان های تورات را کپی برداری کند ودر قران خودش بیاورد …. حاشیه زیاد نروم ان کسی که تصور می کند خدا ادم وحوا را افرید واز زیر دنده چپ او حوا را خلق کرد بی هیچ شکی مغز او معیوب است .ان کسی که یک کشتی ساخت وهمه جانوران را در ان کشتی جفت جفت قرار داد وهمه همدیگر را نخوردند وبعد هم همه هرکدام راه را در پیش گرفتند وخرس قطبی سر از قطب در اورد .کانگرو به استرالیا رفت وپلنگ سیاه در امریکای جنوبی وو.. اینها مغزشان خراب شده . انهایی که تصور می کنند ابراهیم در اتش سوزانده شد ولی بدون هیچ صدمه خدا او را نجات داد حتی پوست او هم اثار سوختگی نداد انها مغزشان معیوب است انهایی که تصور می کنند یک موسی بود ویک عصا داشت وبا ان اب رود نیل را شکافت تا قوم او از میان ان عبور کند وهیچ هم در لجن فرو نرفتند انها مغزشان معیوب است .انهایی که تصور می کنند خدا یک پیامبری به نام صالح داشت وبرای او یک شتر از میان سنگ بیرون اورد تا یک قوم به او ایمان بیاورند مغزشان بی هیچ شکی معیوب است .انهایی که تصور می کنند خدا یک پیامبری به نام یوسف داشت که پیراهن اش را برای پدر کور اش فرستاد وبجای هر دارو وهر جراحی چشم عمل کرد وچشم او بینا شد انها مغزشان معیوب است .انهایی که تصور می کنند خدا پیامبری داشت که سوار یک قالیچه می شد وبه اسمان پرواز می کرد ویا با موجودات افسانه ای اجنه حرف می زد انها مغزشان معیوب است ویا همان شخص سخنان مورچه را می شنیده ویا باد از او تبعیت می کرده و.. هیچگاه از خود نپرسیدند که چرا خدا چنین کاری باید بکند وتمام قوانین طبیعی را برای او بهم بزند انها دلیل می اورند خوب دلیل اش اینه که مثلا یک مشت ناباور ایمان بیاورند واز این مهملات دیگر حالا چرا خدایی نیست که مثلا گرد باد می اید یک شهر را از بین می برد واتوموبیل ها وکامیون های عظیم وبزرگ را باد بادک ویا مثل توپ فوتبال صدها کیلو متر ان طرف تر پرتاب می شوند دیگر ان خدا را در انجا نمی یابی در میان اینها حتی یک سلیمان هم نیست حتی کودکان بی گناه !!!لابد فوری این مسلمانان می گویند خوب اینها مورد غضب خدا هستند پس گردباد به جان انها افتاده ایا کودکان بیگناه هم گناهکارند این چه مهملاتی است است که می گویند ؟؟؟؟!!!! ویا هم اکنون به اخرین دروغگو برسیم شخص محمد شالاطان که برای خودش ایه نازل کرد و همه این مهملات ای که به اسم معجزه در بالا اوردم همه را خیلی جدی به اسم خدا و وحی خدا در قران اش اورد وحتی دو ایه اورد که خودش هم سوار خر شد وبه اسمان پرواز کرد ویا ماه را شکافت ان کسانی که به این مهملات ایمان دارند مغز انها انقدر خراب است که متاسفانه وبدبختانه هیچ کسی هیچ کاری نمی تواند برایشان کاری انجام بدهد .
اما اما اما مشکل ما اینها اصلا نیست خواهش می کنم حتما توجه کنید وبرای دوستان وهموطنان ومسلمانان اینها را بفرستید مخصوصا برای کسانیکه می گویند اسلام واقعی چیز دیگری است وانچه طالبان ویا خمینی ویا خامنه ای ویا اخوندها انجام می دهند اسلام واقعی نیست !!!!اسلام واقعی دین رحمت بود وپیامبرش بهترین وبالاترین بود ؟؟؟!!! ایا واقعا تا چه حد ادعای انها صحیح است ایا وقتی مثلا خمینی دستور قتل های زنجیره ای را در سال 67 صادر کرد کار او غیراسلامی بود ایا وقتی دستور ترور دکتر بختیار ویا خانواده فروهر صادر شد کار او واخوندها وجنایتکاران اسلامی غیر اسلامی بوده است ؟ ایا وقتی فریدون فرخزاد را ترور کردند کارانها غیر اسلامی بود ؟! ایا وقتی اینهمه شکنجه وتجاوز در زندان ها می کنند همه کارهای انها غیر اسلامی است ؟؟> تا کی این مسلمانان هم خودشان را می خواهند فریب بدهند وهم ما را اگر انها از اسلام ورفتار پیامبرشان اطلاعی ندارند تکلیف ماچیست؟؟!!! انها تصور می کنند اخوندها مثلا مثل خودشان نادان هستند ؟؟!!
واقعیت چیست ایا اسلام محمد(( اسلام دیگری بود؟؟؟!!!)) وپاک بود ؟؟!!!خیر اینجور نیست من امروز این را به شما ثابت می کنم محمد در زمان خودش تحمل هیچ کسی که حرف دیگری برخلاف او بزند ویا برخلاف او ودین اش چیزی بگوید نداشت بالافاصله دستور ترور ان شخص ویااشخاص را صادر می کرد در اینجا لیست ای از ترورهای محمد پیامبرالله( شیطان) نشان شما می دهم .این لیست تروراین اشخاص را بدستور شخص محمد داده شد ودر زمان خودش همه ترور شدند . بار دیگر تکرار می کنم ای مسلمان گرامی اگر شما نمی دانید ولی اخوند ها وطالبان ها اینها را می دانند وهیچ کار غیر اسلامی هم انجام نداده اند هر مهملات ای که دوست داری باور کن هردین ای که دوست داری داشته باش ولی دست از فریب مردم بردار واینقدر نگو اخوندها اسلام دیگری دارند اسلام محمد پاک وچیز دیگری بوده اگر حتی خودت را دوست داری فریب بدهی باکی نیست اقلا مردم را اینگونه فریب نده خیر دوست مسلمان انچه اخوند انجام داده ویا می دهد اصل اسلام است
اینهم لیست کسانی که خود محمد دستور ترور انها را داد. لطفا گوش کنید وبرای همه انچه اینجا نوشتم کپی کنید وبفرستید تا اینها هم اسلام اشان بیشتر باخبر بشوند وهم بدانند که انچه انجام شده یا می شود اصل اسلام واقعی محمدی است
ترورها ی سیاسی در زمان حکومت محمد ابن عبدالله

لیست کوتاه شده ازجنایات محمد در صدر اسلام (قتل های زنجیره ای و ترورهای سیاسی
محمد ابن عبدالله در صدر اسلام
عفک پیر مردی صدو بیست ساله که شعری دربارهٔ محمد گفته بود به دستور محمد در خواب به قتل رسید.
عبدالله بن أُبّی بن سلول العوفی
ابو عفک (ماجرای یکی از ترور های سیاسی پیامبر اسلام)
عمرو بن جحاش
((((((عصما بنت مروان از زنان شاعره مدینه در حالی‌ که درکنار فرزندان خوابیده و طفل شیر خوارش در بغلش بود بدستور محمد توسط فرستاده او قاتل ای که او فرستاد ان زن را تنها به سبب سرودن اشعار به قتل رسید))))).
کنان بن الربیع که شوهر صفیه بود واو رااسیر و شکنجه دادند و همسر وبستگان او را کشتند وبه خودش( صفیه 17 ساله ) توسط محمد تجاوز کار وجنایتکار در همان شب مورد تجاوز واقع شد
حمله به بنی قینقاع
حمله به بنی نضیر
در ماجرای بنی قریظه واقعا چه اتفاقی افتاد؟
, (((((((((((((((قتل کودکان خردسال در این حمله واین جنایات به بنی قریظه))))))))))))))))

 

. حسن القرطی یکی‌ از زنان قبیله‌ بنی قریظه به جرم پرتاب کردن سنگی‌ بسوی مسلمانان گردن زده شد.
. ابن سنینه تاجر یهودی در حضور محمد به دست یکی‌ از یارانش به قتل رسید.

نضر بن الحارث
محمد و دشمنان شخصی اش
سلام بن ابی الحقیق الیهودی (ابو رافع)
محمد و اعدام یک شخص از روی گمان
امیه بن خلف ابی صفوان
عقبه بن ابی معیط
نبرد غزوه بنی قُرَیظه

مشکل من وشاید همه ما این است که این مسلمانان خرافاتی هرچه دوست دارند ایمان بیاورند به هر اجی مجی لاترجی وافسانه که دوست تا انجایش زیان نمی رسانند اما وقتی می ایند ومی گویند اسلام اخوندها وطالبان ها اسلام واقعی نیست واسلام محمد چیز دیگری بوده انجاست که من با انها سخت مشکل پیدا می کنم چون فریب ای بیش نیست ومطمئن هستم دوستانی که این گفتار مرا لایک کنند وبرای همه دوستان بفرستند بی هیچ شکی همینجور خواهد بود وهمه با هم تلاش کنیم تا بار دیگر اخوندهای اینده تاریخ را برای ما تکرار نکنند وباز مردم را فریب ندهند که اسلام واقعی چیز دیگری است بیائید باهم همکاری کنیم تا این اتفاق شوم را از کشور خودمان وشاید کشورهای اسلام زده پاک کنیم

‎دوستان عزیز انچه در اینجا پست می کنم یکی از مهمترین هدف من وشاید هدف همه ما بوده وهست یعنی اینکه نشان دهیم این حکومت فاشیستی اسلامی در ایران وعربستان وطالبان وهمه این کشورهای اسلام زده اصل اسلام را انها پیاده می کنند ولی گروهی مسلمان زاده متعصب وجود دارند که با تمام قدرت می خواهند بر علیه ما تبلیغات کنند وبه جهان به قبولانند که مثلا اخوندها اسلام واقعی را رعایت نمی کنند واسلام واقعی چیز دیگری بوده !!! ایا واقعا این چنین است ؟؟؟؟؟؟((((((((((( لطفا وخواهشا انچه اکنون به روئیت شما می رسد برای همه برای رد ادعای اینگونه افراد مسلمان متعصب به عرض همه برسانید وتا انجا که می توانید به من کمک کنید تا باهم روشنگری کنیم )))))))))))))))))حضور همه دوستان -هموطنان -فارسی زبانان ومخصوصا مسلمانان باورمند به این دین که امیخته با افسانه است وشما به این افسانه ها ایمان دارید وهمه را معجزه می دانید .دوستان عزیز این چیزی که الان می بینید جز مهم ترین سندی است که به شما نشان می هم وبی نهایت برایم مهم است که شما حتما حتما حتما این را بخوانید ودر صورت امکان کپی کنید وبرای همدیگر ومخصوصا مسلمانان متعصب بفرستید چون سندی از این محکم تر نیست که نشان می دهد انچه اخوندها در ایران وطالبان در افغانستان ویا وهابی ها در کشورهای عربی انجام می دهند هیچ کدام غیر اسلامی نبوده ونیست .ای دوست عزیز ای هموطن اشخاصی هستند که به یک مشت مهملات وافسانه به اسم معجزه معتقد هستند چون مغز انها خراب شده تصور می کنند انچه در تورات وانجیل ومخصوصا ((( قران))) نوشته شده از طرف خدا وحی شده وهمه سخن الهی هستند حتی با تمام اینکه سعی وتلاش کردیم تا به انها ثابت کنیم این سخنان نمی تواند از طرف خدا باشد مگر می شود خدا طبیعت ای که با این دقت ونظم ساخته به خاطر یک شخصی ویا اشخاصی همه ان نظم وطبیعت را به هم بزند که مثلا چی ؟؟؟!! مثلا اشخاص ناوری که ایمان نیاورده اند حالا باید حتما حتما ایمان بیاورند انها خدا را مثل خودشان بی عقل تصور کرده اند وتوهین به خدا را خود اینها انجام می دهند وهم پیامبران افسانه ای که محمد خودش در سن بین 25 تا چهل سالگی در زمانی که برای خدیجه بازرگانی می کرد وبین راه همه ان مهملات وداستانها را که یهودیان بازرگان برای هم در بین راه تعریف می کردند می شنید وبعد در چهل سالگی تصمیم گرفت خودش را اخرین پیامبر بنامد وهمه ان داستان های تورات را کپی برداری کند ودر قران خودش بیاورد .... حاشیه زیاد نروم ان کسی که تصور می کند خدا ادم وحوا را افرید واز زیر دنده چپ او حوا را خلق کرد بی هیچ شکی مغز او معیوب است .ان کسی که یک کشتی ساخت وهمه جانوران را در ان کشتی جفت جفت قرار داد وهمه همدیگر را نخوردند وبعد هم همه هرکدام راه را در پیش گرفتند وخرس قطبی سر از قطب در اورد .کانگرو به استرالیا رفت وپلنگ سیاه در امریکای جنوبی وو.. اینها مغزشان خراب شده . انهایی که تصور می کنند ابراهیم در اتش سوزانده شد ولی بدون هیچ صدمه خدا او را نجات داد حتی پوست او هم اثار سوختگی نداد انها مغزشان معیوب است انهایی که تصور می کنند یک موسی بود ویک عصا داشت وبا ان اب رود نیل را شکافت تا قوم او از میان ان عبور کند وهیچ هم در لجن فرو نرفتند انها مغزشان معیوب است .انهایی که تصور می کنند خدا یک پیامبری به نام صالح داشت وبرای او یک شتر از میان سنگ بیرون اورد تا یک قوم به او ایمان بیاورند مغزشان بی هیچ شکی معیوب است .انهایی که تصور می کنند خدا یک پیامبری به نام یوسف داشت که پیراهن اش را برای پدر کور اش فرستاد وبجای هر دارو وهر جراحی چشم عمل کرد وچشم او بینا شد انها مغزشان معیوب است .انهایی که تصور می کنند خدا پیامبری داشت که سوار یک قالیچه می شد وبه اسمان پرواز می کرد ویا با موجودات افسانه ای اجنه حرف می زد انها مغزشان معیوب است ویا همان شخص سخنان مورچه را می شنیده ویا باد از او تبعیت می کرده و.. هیچگاه از خود نپرسیدند که چرا خدا چنین کاری باید بکند وتمام قوانین طبیعی را برای او بهم بزند انها دلیل می اورند خوب دلیل اش اینه که مثلا یک مشت ناباور ایمان بیاورند واز این مهملات دیگر حالا چرا خدایی نیست که مثلا گرد باد می اید یک شهر را از بین می برد واتوموبیل ها وکامیون های عظیم وبزرگ را باد بادک ویا مثل توپ فوتبال صدها کیلو متر ان طرف تر پرتاب می شوند دیگر  ان خدا را در انجا نمی یابی در میان اینها حتی یک سلیمان هم نیست حتی کودکان بی گناه !!!لابد فوری این مسلمانان می گویند خوب اینها مورد غضب خدا هستند پس گردباد به جان انها افتاده ایا کودکان بیگناه هم گناهکارند این چه مهملاتی است است که می گویند ؟؟؟؟!!!! ویا هم اکنون به اخرین دروغگو برسیم شخص محمد شالاطان که برای خودش ایه نازل کرد و همه این مهملات ای که به اسم معجزه در بالا اوردم همه را خیلی جدی به اسم خدا و وحی خدا در قران اش اورد وحتی دو ایه اورد که خودش هم سوار خر شد وبه اسمان پرواز کرد ویا ماه را شکافت ان کسانی که به این مهملات ایمان دارند مغز انها انقدر خراب است که متاسفانه وبدبختانه هیچ کسی هیچ کاری نمی تواند برایشان کاری انجام بدهد .
اما اما اما مشکل ما اینها اصلا نیست خواهش می کنم حتما توجه کنید وبرای دوستان وهموطنان ومسلمانان اینها را بفرستید مخصوصا برای کسانیکه می گویند اسلام واقعی چیز دیگری است وانچه طالبان ویا خمینی ویا خامنه ای ویا اخوندها انجام می دهند اسلام واقعی نیست !!!!اسلام واقعی دین رحمت بود وپیامبرش بهترین وبالاترین بود ؟؟؟!!! ایا واقعا تا چه حد ادعای انها صحیح است ایا وقتی مثلا خمینی دستور قتل های زنجیره ای را در سال 67 صادر کرد کار او غیراسلامی بود ایا وقتی دستور ترور دکتر بختیار ویا خانواده فروهر صادر شد کار او واخوندها وجنایتکاران اسلامی غیر اسلامی بوده است ؟ ایا وقتی فریدون فرخزاد را ترور کردند کارانها غیر اسلامی بود ؟! ایا وقتی اینهمه شکنجه وتجاوز در زندان ها می کنند همه کارهای انها غیر اسلامی است ؟؟> تا کی این مسلمانان هم خودشان را می خواهند فریب بدهند وهم ما را اگر انها از اسلام ورفتار پیامبرشان اطلاعی ندارند تکلیف ماچیست؟؟!!! انها تصور می کنند اخوندها مثلا مثل خودشان نادان هستند ؟؟!!
واقعیت چیست ایا اسلام محمد(( اسلام دیگری بود؟؟؟!!!)) وپاک بود ؟؟!!!خیر اینجور نیست من امروز این را به شما ثابت می کنم محمد در زمان خودش تحمل هیچ کسی که حرف دیگری برخلاف او بزند ویا برخلاف او ودین اش چیزی بگوید نداشت بالافاصله دستور ترور ان شخص ویااشخاص را صادر می کرد در اینجا لیست ای از ترورهای محمد پیامبرالله( شیطان) نشان شما می دهم .این لیست تروراین اشخاص را بدستور شخص محمد داده شد ودر زمان خودش همه ترور شدند . بار دیگر تکرار می کنم ای مسلمان گرامی اگر شما نمی دانید ولی اخوند ها وطالبان ها اینها را می دانند وهیچ کار غیر اسلامی هم انجام نداده اند هر مهملات ای که دوست داری باور کن هردین ای که دوست داری داشته باش ولی دست از فریب مردم بردار واینقدر نگو اخوندها اسلام دیگری دارند اسلام محمد پاک وچیز دیگری بوده اگر حتی خودت را دوست داری فریب بدهی باکی نیست اقلا مردم را اینگونه فریب نده خیر دوست مسلمان انچه اخوند انجام داده ویا می دهد اصل اسلام است 
اینهم لیست کسانی که خود محمد دستور ترور انها را داد. لطفا گوش کنید وبرای همه انچه اینجا نوشتم کپی کنید وبفرستید تا اینها هم اسلام اشان بیشتر باخبر بشوند وهم بدانند که انچه انجام شده یا می شود اصل اسلام واقعی محمدی است
ترورها ی سیاسی در زمان حکومت محمد ابن عبدالله

لیست کوتاه شده ازجنایات محمد در صدر اسلام  (قتل های زنجیره ای و ترورهای سیاسی
محمد ابن عبدالله در صدر اسلام
عفک پیر مردی صدو بیست ساله که شعری دربارهٔ محمد گفته بود به دستور محمد در خواب به قتل رسید.
 عبدالله بن أُبّی بن سلول العوفی
 ابو عفک (ماجرای یکی از ترور های سیاسی پیامبر اسلام)
 عمرو بن جحاش
 ((((((عصما بنت مروان از زنان شاعره مدینه در حالی‌ که درکنار فرزندان خوابیده و طفل شیر خوارش در بغلش بود بدستور محمد توسط فرستاده او قاتل ای که او فرستاد ان زن را تنها به سبب سرودن اشعار به قتل رسید))))).
 کنان بن الربیع که شوهر صفیه بود واو رااسیر و شکنجه دادند و همسر وبستگان او را کشتند وبه خودش( صفیه 17 ساله ) توسط محمد تجاوز کار وجنایتکار در همان شب مورد تجاوز واقع شد
 حمله به بنی قینقاع
 حمله به بنی نضیر
 در ماجرای بنی قریظه واقعا چه اتفاقی افتاد؟
  , (((((((((((((((قتل کودکان خردسال در این  حمله واین جنایات به بنی قریظه))))))))))))))))
 
 

. حسن القرطی یکی‌ از زنان قبیله‌ بنی قریظه به جرم پرتاب کردن سنگی‌ بسوی مسلمانان گردن زده شد.
. ابن سنینه تاجر یهودی در حضور محمد به دست یکی‌ از یارانش به قتل رسید.

 
 نضر بن الحارث
 محمد و دشمنان شخصی اش
 سلام بن ابی الحقیق الیهودی (ابو رافع)
 محمد و اعدام یک شخص از روی گمان
 امیه بن خلف ابی صفوان
 عقبه بن ابی معیط
 نبرد غزوه بنی قُرَیظه 

مشکل من وشاید همه ما این است که این مسلمانان خرافاتی هرچه دوست دارند ایمان بیاورند به هر اجی مجی لاترجی وافسانه که دوست تا انجایش زیان نمی رسانند اما وقتی می ایند ومی گویند اسلام اخوندها وطالبان ها اسلام واقعی نیست واسلام محمد چیز دیگری بوده انجاست که من با انها سخت مشکل پیدا می کنم چون فریب ای بیش نیست ومطمئن هستم دوستانی که این گفتار مرا لایک کنند وبرای همه دوستان بفرستند بی هیچ شکی همینجور خواهد بود وهمه با هم تلاش کنیم تا بار دیگر اخوندهای اینده تاریخ را برای ما تکرار نکنند وباز مردم را فریب ندهند که اسلام واقعی چیز دیگری است بیائید باهم همکاری کنیم تا این اتفاق شوم را از کشور خودمان وشاید کشورهای اسلام زده پاک کنیم‎

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s