آیا به رئیس جمهورموسوی و یا شیخ کروبی آسیبی رسیده است؟

آیا به رئیس جمهورموسوی و یا شیخ کروبی آسیبی رسیده است؟
سناریو جدید حکومت کودتاگرعلیه سران سبز و رئیس جمهورمشروع موسوی با سوء استفاده از عاشورا
اخبار 21:00 شبکه اول ایران در تاریخ 92/8/25 خبری با عنوان سالگرد عاشورای 88 و سران فتنه ، اقدام به بررسی اعتراضات اتفاق افتاده در ایران بعد از انتخابات 88 و پاکسازی اقدامات کثیف رژیم اسلامی با وارونه جلوه دادن آن با عنوان ((بازخوانی فتنه 88))به نفع خود شد ،
آیا حکومت با انتشار این گزارش بدنبال درس گرفتن از آن حوادث می باشد؟!
مهمترین بخش آن کلمات پایانی گوینده آن مونتاژ کودکانه است :؟
((موسوی و کروبی فرصت توبه و بازگشت و جبران مافات را از دست ندهند یا اینکه خداوند قهار و عادل به جرم ضرباتی که این دو به اسلام و امام و ایران و انقلاب زده اند آنان را از درک توبه و بازگشت به راه حق محروم کرده است
فرصت توبه و بازگشت را از آنان خواهد گرفت.!؟))
آنان به دنبال توجیه مذهبی و الهی نمودن اقدامات کثیفخود در سایه اعتقادات دینی مردم می باشند
وبا کلمه ((گناهی نابخشودنی درحق اسلام و…)) سعی در شستشوی مغزی بینندگان دارند.

این طریق گویش در سیستم کثیف اطلاعاتی این رژیم فقط بعد از یک اتفاق و جهت آماده سازی و یا به اصطلاح یارگیری مردمی صورت می گیرد.
خبری در مورد تصمیم به قتل این دو شخص توسط این رژیم و عدم موافقت با آزاد سازی این دو نقل نمودم
ولی طرفداران روباه بنفش و ساندیس خوران اقدام به فریب عموم مبنی بر آزادی قریب الوقوع این دو شخص نمودند.
این اواخر اخبار زیادی از وخامت حال این دو منتشر شد.
حال با کلمه ((خداوند قهار و عادل به جرم ضرباتی که این دو به اسلام و امام و ایران و انقلاب زده اند آنان را از درک توبه و بازگشت به راه حق محروم کرده است
فرصت توبه و بازگشت را از آنان خواهد گرفت.!؟)) سعی در الهی جلوه دادن نتقام گیری خود دارند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s