به آن نمايشهاي بسيار بيخردانه ي محرم و صفر چه توان گفت؟

داستان گريه و زاري به کشتگان کربلا ايراد بزرگ ديگر ميباشد.
يک داستان بايستي رخ ندهد.
پس از آنکه رخ داده از گريستن چه سود تواند بود؟!…
يک داستاني را عنوان کردن و بزم هاي سوگواري برپا گردانيدن ، گريستن و گريانيدن با خِرد چه ميسازد؟!…

اينکه گفته اند : « هر که بگريد و بگرياند و خود را گريان وانمايد بهشت برو بايا [واجب] گردد »
بايستي پرسيد : چرا؟!… گريستن يا گريانيدن چيست که خدا بآنها چنين پاداش بزرگي دهد؟!… آنگاه شما اين سخن را از کجا ميگوييد؟!…
شما را به خدا چه راهي بوده ؟!…
اي بيخردان مگر خدا اسکندر ماكدوني [مقدونی] است که يک هفستيوني را دوست دارد و چون او مُرد، مردم را چند ماه به سوگواري وادارد؟!…

حسين بن علي به طلب خلافت برخاست و نتوانست و کاري از پيش نبرد.
ليکن مردانگي بسيار ستوده اي از خود نشان داد، و آن اينکه زبوني ننموده کشته شدن خود و فرزندان و يارانش را ، از گردن گزاردن به يزيد و ابن زياد بهتر دانسته مردانه پافشاري کرد و خود و پيروانش کشته گرديدند.
اين کار او بسيار ستوده بوده. ولي هرچه بوده بوده. هزار و سيصد سال گريستن چه معني دارد؟!…
به آن نمايشهاي بسيار بيخردانه ي محرم و صفر چه توان گفت؟!…

اين داستانهاي زيارت و گريه با آن حديثهاشان از راه ديگري نيز درخور ايراد است. اينها ريشه ي دين را کندن و آنرا از ميان بردنست.
در جائيکه با يک زيارت همه ي گناهان آمرزيده شود و با يک گريه بهشت بایا [واجب] گردد،
کسي چرا از خوشيهاي سزا و ناسزا باز ايستد؟!…
چرا فلان حاجي آزمندانه انبارداري [احتکار] نکند ؟!…
چرا بَهمان [فلان] ستمگر خونها نريزد؟!…
چرا آزمندان به پول اندوزي نکوشند؟!…
چرا مردان دنبال زنان بيگانه نيفتند؟!…

سران شيعه در آن کوششهاي سياسي خود پرواي هيچي نکرده هرچه خواسته گفته و هرچه خواسته کرده اند.
ولي ما آيا ميتوانيم چشم از کارهاي سراپا زيان ايشان پوشيم؟!…

شیعی گری (بخوانند و داوری کنند)- 1322 خورشیدی / احمد کسروی

————————————————–
http://www.facebook.com/kasravi.ahmad
تاربرگ احمد کسروی در فیس بوک

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s