دستور صریح خامنه ای بر قتل تدریجی مهندس موسوی و شیخ کروبی با اولویت مهندس موسوی

خامنه ای  پس از انتخابات 92 و فریب دوباره مردم در جمع خصوصی،موافقت خود را برای  شباهت سرانجام مهندس موسوی و شیخ کروبی نسبت به مرگ آقای منتظری اعلام و خواستار آماده شدن افکار عمومی مبنی بر پذیرش بیماری و عدم توان مسؤلیت پذیری مهندس موسوی شد.

طبق پیشنهاد مشاورانش طی چند ماه ،انتشار اخبار مهندسی شده مبنی بر رضایت خامنه ای و در خواست روحانی (جهت محبوبیت روحانی) نسبت به آزادی این دو مرد به اطلاع عموم خواهد رسید.

از حدود 1 ماه پیش و پس از دستور خامنه ای نسبت به قتل تدریجی مهندس موسوی و شیخ کروبی اقدام نموده اند وبرای طبیعی تر شدن این قتل همسرانشان در سلامت خواهند بود.عوامل مزدور خامنه ای از هر وسیله ای برای ضعف و بیمار نمودن این دو مرد استفاده می کنند (انتشار گاز در سرویس بهداشتی وحمام ، امواج مایکرو مستقیم و هدفمند ، انتقال سم از طریق لمس شی،تغییر در رژیم غذایی و…) و طبق توصیه مشاوران کوچکترین عملی مبنی بر انجام درمان این دو مرد می بایست از طریق رسانه های جبهه سبز منتشر شود تا هنگامی که دستور برای نهایی کردن قتل این دو صادر شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s