.من تغییر را شروع کردم؛ تو چطور؟

از رفتارهایتان (رفتارهایمان) حالم بد است،
از طرز رانندگیتان،
از هجوم تاتارگونه تان به جعبه خرما یا شیرینی خیرات شده،
از برخورد و نگرش تان نسبت به جنس مخالف،
از داشتن غیرتهای بی مورد راجع به خواهر و مادرتان و
بیغیرتی محض راجع به عزیزان دیگران،
از تحلیلهای سیاسی و اقتصادیتان در تاکسی،
از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دیگران،
از آشغال ریختنتان در خیابان،
از قابلیتتان برای تبدیل صحنه تصادف به محل قتل،
از بی تفاوتیتان نسبت به خونهای ریخته شده بر کف خیابان،
از عملهای زیبائی،
از یکی نبودن حرف و عملتان،
از تعارفهای بی موردتان،
از غیبت کردنهای کثیرتان،
از تغییر نظرهای یک ساعته تان،
از بی تفاوتیتان نسبت به کار کودکان،
از جو حاکم بر ورزشگاه هایتان،
از مرگ بر گفتنها و درود فرستادنهای یک شبه تان،
از عشقهای یک شبه تان،
از انتخاب دوست بر مبنای نوع خودرواش،
از چاپیدن یکدیگرتان،
از قسم ها و دروغهای بی حد و حصرتان،
از بی مطالعه بودنتان،
از تن دادن و دل
ندادنتان 
از رفتارهایتان در پاتایای تایلند و آنتالیای ترکیه،
از عدم رعایت نظافت شخصیتان،
از فروختن شرفتان به قیمت یک سال محصولات شرکت ساندیس،
از مدرک گرا بودنتان،
از کلاس گذاشتنهای بی موردتان،
از جوکهای قومیتیتان،
از نژاد پرستیتان،
از ادعاهای گزافتان راجع به مشاهیر ایران و ندانستن تاریخ تولدشان،
از مصرف گرا بودنتان،
از قسطی خریدن بنز برای فخر فروشی،
از رقصیدنتان در مهمانی با روسری،
از خوردن مشروب بعد از اقامه نماز و….
…از کجا بگویم …از چه بگویم… که حالم بد است، خیلی هم بد است…من تصمیم خودم را گرفته ام و با این نامه تغییر را شروع کردم؛
تو چطور؟
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s