فکر می کنید در ایران قدیم چند تا جشن داشتیم

 
فکر می کنید در ایران قدیم چند تا جشن داشتیم و الان چند تا شون رو جشن می گیریم؟ اصلا چند تا شون رو می شناسیم؟
در هر ماه حداقل یک جشن و متوسط بیش از دو جشن بوده.
عزاداری هم نداشتیم
ما انسانهای شادی بودیم !
 
فروردین
۱ فروردین
جشن نوروز/جشن سال نو
۲ فروردین
عيدنوروز
۳ فروردین
عيدنوروز
۴ فروردین
عيدنوروز
۶ فروردین
روز اميد،روزشادباش نويسي /روز تولد زرتشت
۱۰ فروردین
جشن آبانگاه
۱۳ فروردین
جشن سيزده بدر
۱۷ فروردین
سروش روز،جشن سروشگان
۱۹ فروردین
فروردين روز،جشن فروردينگان
 
اردیبهشت
۱۰ اردیبهشت
جشن چهلم نوروز
۱۵ اردیبهشت
جشن ميانه بهار/جشن بهاربد
 
خرداد
۶ خرداد
خرداد روز،جشن خردادگان
۱۳ خرداد
تير روز،جشن تيرگان
 
تیر
۱ تیر
جشن آب پاشونك،جشن آغاز تابستان
۱۵ تیر
جشن خام خواري
 
مرداد
۷ مرداد
مرداد روز،جشن مردادگان
۱۰ مرداد
جشن چله تابستان
 
شهریور
۴ شهریور
زادروز داراب (كوروش)
۴ شهریور
شهريور روز،جشن شهريورگان
 
مهر
۱۶ مهر
مهر روز،جشن مهرگان
۲۱ مهر
جشن پيروزي كاوه و فريدون
 
آبان
۱۰ آبان
آبان روز، جشن آبانگان
۱۵ آبان
جشن ميانه پاييز
 
آذر
۱ آذر
آذر جشن
۹ آذر
آذر روز، جشن آذرگان
۳۰ آذر
جشن شب يلدا
__._,_.___
دی
۱ دی
روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
۸ دی
دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
۱۵ دی
دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
۲۳ دی
دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
 
بهمن
۲ بهمن
بهمن روز، جشن بهمنگان
۵ بهمن
جشن نوسره
۱۵ بهمن
جشن ميانه زمستان
۲۹ بهمن
جشن سپندارمذگان، روز عشق
 
اسفند
۵ اسفند
جشن اسفندگان
 
 حالا مناسبت های سال 1391
چهارشنبه 17 فرودین تا شنبه 26 فروردین دهه فاطمیه اول به مناسبت رحلت حضرت فاطمه 
چهارشنبه 6 اردیبهشت تا جمعه 15 اردیبهشت دهه فاطمیه دوم به مناسب رحلت حضرت فاطمه به روایتی دیگر
جمعه 5 خرداد رحلت امام هادی 
یکشنبه 14 خرداد رحلت امام خمینی اخیرا یک دهه رادیو تلویزیون عزاداری می کند 
چهارشنبه 17 خرداد رحلت حضرت زینب 
شنبه 27 خرداد رحلت امام کاظم 
دوشنبه 9 مرداد رحلت حضرت خدیجه 
چهارشنبه 18 مرداد ضربت خوردن حضرت علی 
جمعه 20 مرداد شهادت حضرت علی  19 مرداد هم بین الشهادتین است و مستحب موکد است عزاداری شود
چهارشنبه 22 شهریور رحلت امام صادق 
یک شنبه 2 مهر رحلت شاهچراغ احمد بن موسی برادر امام رضا
سه شنبه 25 مهر رحلت امام محمد تقی 
سه شنبه 2 آبان رحلت امام باقر
جمعه 26آبان تا شنبه 7 آذر دهه اول محرم و رحلت امام سجاد 
دوشنبه 20 آذر رحلت امام سجاد به روایتی دیگر 
چهارشنبه 15 آذر تا جمعه 24 آذر دهه آخر محرم
 پنجشنبه 14 دی اربعین حسینی تا شنبه 23 دی که دهه آخر ماه صفر است در این ده روز رحلت پیامبر ،امام حسن و امام رضا هم هست
یکشنبه 1 بهمن رحلت امام عسکری 
پنجشنبه 3 اسفند رحلت حضرت معصومه خواهر 8 ساله امام رضا 
 
این هم 67 روز عزاداری در برابر این یک کم جشنی که داشته ایم. البته در بعضی از شهرهای ایران پیشواز و بدرقه هم می روند و برای 
تمام این 67 روز دسته وسینه زنی و هیات و دستگاه برپاست.
هیچ سرمایه ای همچون خرد و هیچ تهیدستی  بالاتر از نادانی نیست 
بی جهت که فردوسی خشمگین نمی شود:
در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین
 
همه دینشان مردی و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود
 
چو مهر و وفا بود خود کیششان
گنه بود آزار کس پیششان
 
همه بنده ناب یزدان پاک
همه دل پر از مهر این آب و خاک
 
پدر در پدر آریایی نژاد
ز پشت فریدون نیکو نهاد
 
بزرگی به مردی و فرهنگ بود
گدایی در این بوم و بر ننگ بود
 
کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر میهن فراموش ما
 
که انداخت آتش در این بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان
 
چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟
خرد را فکندیم این سان زکار
 
نبود این چنین کشور و دین ما
کجا رفت آیین دیرین ما؟
 
به یزدان که این کشور آباد بود
همه جای مردان آزاد بود
 
در این کشور آزادگی ارز داشت
کشاورز خود خانه و مرز داشت
 
گرانمایه بود آنکه بودی دبیر
گرامی بد آنکس که بودی دلیر
 
نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت
نه بیگانه جایی در این خانه داشت
 
از آنروز دشمن بما چیره گشت
که ما را روان و خرد تیره گشت
 
از آنروز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد
 
چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند
 
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
 
بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگی کردن و زیستن
 
اگر مایه زندگی بندگی است

دو صد بار مردن به از زندگی است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s