سیر تاریخ


1350 
  باید انقلاب کنیم تا خوشبخت بشیم

1360 
 جنگ تموم بشه صد در صد خوشبختیم

1370
 باید کشورمونو بسازیم تا شاید خوشبخت بشیم

1380
 اگه معجزه بشه احتمال اینکه خوشبخت بشیم هست

1390
 خدایا کمک کن از اینکه هست بد بخت تر نشیم
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s