وطنی نمانده که بفروشمش ! 30 سال پیش آن را با خدایتان فروختید!

با شخصی در باره جنگ احتمالی صحبت میکردم
گفتم آرزو دارم که این آخوند ها را در حال التماس کردن برای زنده ماندن ببینم!
و چون اتحاد لازم برای بیرون راندن آنان را نداریم نیاز به یک محرک خارجی داریم…
بحث بالا گرفت و در آخر نتوانست دلیل بیاورد و به من گفت ” تو وطن فروشی ” و رفت.
میدانم که می خوانی
بوی درگیری در هوا پخش است.
وقتی که هیچ حقی برایمان قایل نبودید را در یاد دارم.
شما که خود را خدا می دانید و با حماقت هایتان در این باتلاق فرو می روید ، خوش روید!
صدای التماس هایتان را می شنوم.
دشمن این مملکت شما خرافه پرستانید که با تفکر هایتان باعث بدبختی و نابودی این سرزمین شدید.
به نوامیسمان تجاوز کردید ، زمین هایمان را صاحب شدید ، اموالمان را به تاراج بردید ، همه کارهایتان را گردن خدا انداختید !
پس معنی دشمن چیست ؟!
روز های آخرتان است.
اگر جنگ شروع شود در صف دشمنانتان خواهم جنگید تا دوباره وطنم را بخرم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s