چرا ؟

از هر 2 تا تبلیغ تلویزیون یکی تبلیغ بانکه ، ولی مردم هر روز فقیر تر می شوند!
از هر 2 روز هفته یکیش تعطیله اما باز مردم افسرده تر می شوند!
از هر 2 نفر توی خیابون یه نفر لیسانس داره اما باز مردم بیکار تر می شوند!
از هر 2 تا خونه یکیش نوسازه اما مردم باز بی خانمان تر می شوند!

از هر 2 نفر یکی حاجی شده اما باز مردم بی خدا تر می شوند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s