همه آدمها با هم برابرند اما…

آدمها با هم برابرند ، اما پولدارها محترمترند
همه آدمها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرفدارتر ند
همه آدمها با هم برابرند ، اما بچه ها واجبترند
همه آدمها با هم برابرند ، اما خانمها مقدمترند
همه آدمها با هم برابرند ، اما سیاهها بدبختترند و سفیدها برترند
البته تبعیضی در کار نیست , در کل همه آدمها با هم برابرند
اما بعضیها برابرترند…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s