خدایا ، بیدار شو وقت کاره…

خدایا ، بیدار شو وقت کاره…
خیلی وقته از اعلام این دین جدیدت به بشریت گذشته!
(من که نشمردم ولی میگن 1400 سال میشه)
اگه عادل باشی وقتی 600 سال از دین قبلیت (مسیحیت) گذشته بود که این یکی رو غالب کردی!مگه تو دانا نیستی ! پس چرا داری رو بشریت امتحان می کنی تا یاد بگیری این دنیا رو چه جوری اداره کنی ؟
با این دین آخریت اعتبار خودتو داری از دست میدی !
دست از سر اون فرشته ها بر دار ! بلند شو به حال خودت 1 فکری کن.
اینجا همه دارند از طرف تو حرف میزنند و از طرف تو همدیگرو می کشند ! مگه تو قاتلی؟
هدف گیریت خوب نبود ! کتاب پند هات افتاد دست 1 چوپون ، تازه همشو دست کاری کرد!
شاید نیاز نباشه دین جدید بسازی ! اگه نمیتونی خودت بیای 1نفر و بفرست ایرادای این کتاب و بگیره فقط بهش بگو از دین های قبلی کپی پیس نکنه!و 1 عمر رو زمین موندگاره ، چون کلی ایراد داره!
از ما گفتن بجنب اینا کم مونده بیان تو بهشتت ،اونجا هم تو رو هم حوری های ما رو به اسلام دعوت کنند !البته با رفتار های اسلامیشون !
اون وقت اگه اعتراض کنید ،اون جا هم به فرشته هاتون تجاوز می کنند هم اون پایینای بهشتت 1 سوله میزنند خدمت شما هم شرفیاب میشند !
اگه بهشتت و تقسیم نکرده باشند و توش برج نساخته باشند و نفروخته باشند به اندازه خودت بهشت سند بزن که وقتی می خوان خاکت کنند پول اون تیکه بهشت و از 1 مشت بدبخت نگیرند!
(می بخشی که رک گفتم)
فقط این دفعه از بین این همه دکتر مهندس 1 نماینده معرفی کن بلد باشه بنویسه تا 1400 سال بعدش سر اینکه کی راست میگه دعوا نباشه!
از ما گفتن…
BRIGHT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s