حالیمون نشده ۳۳ ساله تو جنگیم؟

میگن قراره جنگ بشه موندم پس تاالان ما داشتیم تو صلح و صفا و عشق و حال زندگی‌ میکردیم؟ میگن قراره آمریکا حمله کنه میگم‌ای بابا مگه ۳۳ سال پیش حمله نکرد شاه رو برداشت که پول نفت نده ؟ میگن قراره خون تو شهر راه بیفته میگم پس این خونها که ما تو این ۳۳ سال دیدیم رنگ بوده؟ میگن آمریکا اگر حمله کنه همه چی‌ ویران می‌شه موندم پس این همه خرابی‌ و نابودی ایران تو این ۳۳ سال به خاطر بدی آب و هوا بوده ؟ میگن قراره همه آماده بشیم با دشمن بجنگیم میگم ای بابا پدر من ما اگر بجنگ بودیم ۳۳ سال با دشمن داخل کشورمون میجنگیدیم! میگن آمریکا می‌خواد ایران نبود کنه موندم آمریکا خطرش بیشتره یا ساختن مراکز اتمی‌ نزدیک شهر‌های پر جمعیت؟ آقا خلاصه ما هنوز نفهمیدیم قراره جنگ بشه یا شده ما گوشامون کر بوده یا چشممون کور یا بدنمون لمس یا فکرمون مشغول که حالیمون نشده ۳۳ ساله تو جنگیم؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s