نمونه‌ سوالاتي كه بايد در مقاطع مختلف درسال تحصيلي جديد مطرح شود

1) نيويورك خود را چگونه گذرانديد؟

2) علم بهتر است يا جريان خاص؟

3) دوست داريد در آينده رحيم مشايي شويد؟ چرا؟

4) موضوع انشا (مناطق) آزاد

5) […]

رياضي:

1) اگر قيمت خانه در سال اول از قرار متري 300 هزار تومان باشد و در سال هشتم از قرار متري دو ميليون تومان باشد، ثابت كنيد در هشت سال قيمت خانه ثابت مانده است.

2) جعفرقلي بيكار است. او داراي مدرك دانشگاهي و بيست و شش سال سن است. اگر در شش سال، هر سال دو تا سه ميليون شغل ايجاد شده باشد، الان جعفرقلي چندشغله است؟ اگر شونزده شغل بهش رسيده باشد چرا الان بيكار است و درآمد و بيمه هم ندارد؟

3) جعفرقلي هشتش گرو نه‌اش است اما تلويزيون مي‌گويد جعفرقلي خوشبخت است و خوشي زير دلش زده است. با ذكر فرمول نشان دهيد چرا جعفرقلي احساس بدبختي مي‌كند؟

4) […]

5) اگر يارانه نقدي ماهانه نفري 40هزار تومان باشد واقعا چي كار كنيم باهاش؟ با رسم شكل توضيح دهيد.

علوم:

1) نحوه توليد كيك زرد را با ذكر فرمول بنويسيد و در انتها نيم كيلو كيك زرد در زيرزمين مدرسه توليد كنيد.

2) با ذكر فرمول ثابت كنيد احياي چاي ايراني و گندم ايراني و برنج ايراني با كيمياگري و تبديل مس به طلا تفاوتي ندارد.

جغرافيا:

1) درياي خزر چند درصدش براي ما است و با روسيه چه كار كنيم در كل؟

2) براي خشك شدن درياچه اروميه چه راه‌هايي داريم؟

3) براي از بين رفتن جنگل‌ها سه راه جديد پيشنهاد دهيد. (توجه كنيد كه قاچاق چوب، فروش به بخش خصوصي و آتش‌سوزي راه‌هاي جديد نيستند)

4) […]

تاريخ:

1) مكتب ايراني را شرح دهيد و شكل اسفنديار رحيم‌مشايي را بكشيد.

2) قبل از اينكه آقاي محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور شود دنيا چه شكلي بود؟

3) اولين كسي كه در طول تاريخ براي مديريت جهان ثبت نام كرد چه كسي بود و چه شد؟

4) […]

5) به غير از امير منصور آريا كدام شخص توانست، در طول تاريخ، سه سال بعد از مرگش فعاليت داشته باشد و 3000 ميليارد تومان اختلاس كند؟

Advertisements