بوروکراسی داخلی – شبیه سازی یک روز کاری معمولی در ایران:

(با پوزش) 12+

مثانه: با سلام، حضور محترم جناب مغز، اینجانب پر شده ام. رونوشت به آلت
مغز: با سلام، مثانه پر شده است، اقدامات لازم را مبذول دارید. رونوشت به همه
تخم: با سلام، حضور محترم جناب مغز، مورد با موفقیت بایگانی گردید.
آلت: با سلام، حضور محترم جناب مغز، پیروی نامه قبلی آماده به خدمتم. رونوشت به مثانه
پا: با سلام، حضور محترم جناب مغز، لازم به ذکر است بلند شدن امکان پذیر نیست، کون همکاری نمی کند. رونوشت به کون
مثانه: با سلام، حضور محترم جناب مغز، با توجه به ذیق وقت و ظرفیت محدود اینجانب، خواهشمند است هرچه زودتر اقدامات لازم را مبذول دارید. رونوشت به پا و آلت
کون: با سلام، حضور محترم جناب مغز، با عرض احترام متاسفانه باید به اطلاع برسانم که تا اطلاع ثانوی گشادم. رونوشت به مثانه، پا و آلت
آلت: با سلام، حضور محترم جناب مثانه، ضمن اشاره به مشخصات فنی و محدودیت های موجود، خواهشمند است تا اطلاع ثانوی خویشتن داری کنید. رونوشت به مغز
مثانه: با سلام، حضور محترم جناب پا، با توجه به گشادی کون، در صورت امکان تا فراهم شدن شرایط مناسب کمی به هم بپیچید و تکان تکان بخورید. رونوشت به مغز و کون
مغز: با سلام، حضور محترم جناب کون، در صورت رفع مشکل در اسرع وقت اعلام فرمایید. رونوشت به دست، چشم، پا، آلت و مثانه
آلت: با سلام، حضور محترم جناب مغز، با توجه به شرایط سخت کاری در صورت امکان دستور فرمائید تا دست هم به کمک اینجانب بیاید. رونوشت به دست
مغز: با سلام، حضور محترم جناب دست، پیروی نامه جناب آلت، هرچه زودتر یکی از دست ها را به کمک آلت بفرستید، حق ماموریت محفوظ است. رونوشت به آلت
دست: با سلام، حضور محترم جناب مغز، پیروی نامه قبلی با توجه به اینکه دست چپ در واحد بینی مشغول به کار بود، دست راست به سمت آلت ارسال گردید. رونوشت به آلت
کون: با سلام، حضور محترم جناب مغز، با توجه به تعطیل بودن چهارشنبه و اینکه شب جمعه عروسی دعوت می باشم، در صورت امکان با مرخصی اینجانب در مورخه پنجشنبه موافقت فرمائید.
مغز: با سلام، حضور محترم جناب کون، ضمن عرض پوزش تا حل نشدن مشکل مثانه از دادن هرگونه مرخصی معذوریم.
کون: با سلام، حضور محترم جناب مغز، مفتخرم اعلام کنم که به هم کشیده شده و آماده خدمتم. رونشت به همه
مغز: با سلام، فوری، مورد مثانه را در اسرع وقت پیگیری کنید. رونوشت به همه
گوش: با سلام، حضور محترم جناب مغز، شُررررررررررررررررررر. رونوشت به همه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s