وحشت از شورش در تهران

چند روز پیش، از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد، ناگهان خیابان های مرکزی تهران را نیروهای نظامی و انتظامی اشغال کردند. ابتدا یگان های ویژه ناجا با خودروهای ضد شورش در شهر مستقر شدند و سپس دهها موتور همراه با صدها نیروی ویژه مسلح به سپر و باطوم و دیگر تجهیزات سرکوب به سمت میدان انقلاب یورش برده و محدوده میدان انقلاب و دانشگاه تهران را محاصره کردند. علاوه بر دانشگاه تهران محدوده میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر وخیابانهای اطراف مملو از نیروهای یگان وِیژه بود و مردم متعجب و بی خبر از انگیزه این نمایش سرکوب در خیابان های مرکزی تهران از یکدیگر دلیل این نمایش را می پرسیدند. یگانه حادثه ای که گزارش شد، دود غلیظی بود که از محدوده خیابان انقلاب بر می خاست و اتومبیل های آتش نشانی با شتاب به آن سمت می رفتند.
پس از چند ساعت، خبر تظاهرات در تبریز، به تهران رسید و معلوم شد آن یورش شتابزده به خیابان های مرکزی تهران ناشی از وحشتی بوده که حکومت از آگاهی مردم تهران از تظاهرات تبریز داشته و جلوجلو نیرو به خیابان فرستاده بود تا مبادا حریق تبریز در تهران نیز شعله ور شود.
از آن روز حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در تهران زیاد و بسیار خصمانه تر با هم وطنانمان برخورد و آنان را دستگیر میکنند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s