موج بیداری جنبش سبز در حال گسترش بین کل گونه های جانداران کره زمین

آخرین اخبار حاکی از آن است که به دنبال فراگیر شدن جنبش سبز در روی کره زمین ، “خامه نه ای “و مزدورانش
در حال آماده سازی برای فرار به اعماق آتشفسشان” مونت لوکون” می باشند.

این عکس جدید ترین عضو جنبش سبز که با روحیه بالا در حال انتقال به زندان

bright

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s