تناقض!!! مسلمانان شاد نیستند!

مسلمانان در غزه شاد نیستند. همینطور در مصر شاد نیستند.
در لیبی هم شاد نیستند و همچنین درمراکش شاد نیسند.
در ایران هم شاد نیستند و همینطوردر عراق شاد نیستند.
در یمن شاد نیستند و همینطور در افغانستان.
درپاکستان شاد نیستند و همینطور در سوریه و لبنان.

پس در کجا شادند؟؟؟

در انگلستان شادند و در فرانسه شادند ودر آلمان وایتالیا شادند.
درسوئد شادند و در آمریکا شادند و همچنین در نروژ شادند و در هلند.
آنان در هر کشور غیر مسلمانی شادند!! و تقصیر را بگردن چه کسی میاندازند؟
نه مسلمانی و نه رهبرانشان ونه حتی خودشان.
آنان تقصیرا بگردن کشورهائی میاندازند که در آن شادند!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s