کمونیست دو آتشه در شوروی مسلمان دو آتشه در ج. اسلامی

آنچه می خوانید بخش هائی از یک نامه توضیحی پیرامون گزارشی است که در سه شماره گذشته پیک نت تحت عنوان “موساد هدایت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برعهده دارد” منتشر کردیم.

با سلام- آمریكا با متحدانش همیاری نمی كند، بلكه رقابت نیز می كند بویژه در جاهایی كه اختلاف منافع داشته باشند. بزرگترین منبع اطلاعاتی بلوك غرب در زمان جنگ سرد، یهودیان در روسیه و اروپای شرقی بودند كه سالها پیش در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی روسیه به عنوان كمونیست های دو آتشه نفوذ كرده بودند.(مانند مسلمانان دو آتشه ای که در جمهوری اسلامی نفوذ کردند!) كسی اطلاعاتی از سابقه شان نداشت، و آن ها ضمن سخت گیری به یهودیان اروپای شرقی و روسیه در عین حال که اینگونه پنهان می ماندند، موجب مهاجرت بیشتر یهودیان به اسرائیل نیز می شدند. آنها هنوز در ساختار امنیتی روسیه خود را حفظ كرده اند و سقوط اخیر هواپیمای حامل دانشمندان هسته ای آن كشور كه اتفاقا با نیروگاه بوشهر همکاری داشتند شاهدی بر این مدعاست.

شواهد و نشانه هائی وجود دارد که اسرائیل از طریق سپاه قدس سیاست های خود در خاورمیانه را به آمریكا تحمیل می كند، درعین حال که تاوان این سیاست ها را ایران پس می دهد. نتیجه بسیاری از عملیات سپاه قدس (مانند اقدامات و راهنمائی عملیاتی که درجرسان سرکوب معترضان سوریه کردند!) به كام اسرائیل می رود، اما بنام ایران تمام می شود. برخی محققان، چون با ساختار قدرت در ایران در ارتباط هستند نمی توانند به صراحت واقعیات را بیان كنند. بویژه که استناد كلی به جاسوسان یهودی، بهانه ای می شود برای فشار بیشتر به این اقلیت، در حالی كه تیم موساد نقاب بر چهره زده و خود سیاست ضد یهودی را در ایران پیش می برد.

با تقدیم احترام- …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s