شبکه اطلاعاتی ج. اسلامی را موساد مدیریت می کند!

این گزارش، حدود 10 روز پیش برای پیک نت ارسال شد. ما دراین مدت، چندین بار آن را با دقت خوانده و پس از بیرون کشیدن بخش هائی که آن را درجهت دفاع از تلاش تیم احمدی نژاد برای برقراری مناسبات با امریکا تشخیص دادیم و مواردی از این گونه، اکنون منتشر می کنیم. آنچه را منتشر می کنیم، بدون موضع گیری به نفع تیم احمدی نژاد و یا تیم خامنه ای و یا تیم سپاه و یا هر تیم دیگری است. بلکه صرفا آن اطلاعات تفسیری است که می تواند به واقعیات رویدادها در جمهوری اسلامی نزدیک باشد. بویژه در هدایت کودتای 22 خرداد و رویدادهای پس از آن. بخاطر حذف قسمت هائی که به آن اشاره کردیم، از ارسال کننده این گزارش پوزش خواسته و امیدواریم انگیزه ما برای پرهیز از برخی چاله چوله ها قابل درک باشد!

«اساسا موساد در دستگاه های امنیتی ما نفوذ نكردند، بلكه آن را چیدند و ساختند. حتی افشای آن كمكی به حل مسئله نمی كند، چون كسانی كه می بایست شناسایی و دستگیر شوند، خودشان هستند. به عبارتی، آنان می بایست خودشان را شناسایی و خودشان را دستگیر كنند كه طبعاً امری محال است. از این روی چون گذشته عده ای دیگر را كه چه بسا تماماً زیر سلطه شان نیستند، به عنوان نفوذی های موساد در رژیم معرفی و دستگیر می كنند

این اطلاعات به همراه تحقیقات اشخاص دیگری كه با سیستم اطلاعاتی كشور آشنایی و ارتباط داشتند، كه معطوف به تسلط موساد بود، در كنار اعلام شناسایی نفوذی های موساد در حزب الله لبنان، باضافه جنجال ارتباط برادران اوفر با ایران، آن هم طی سالیان متمادی كه نه تنها با تعجب مقامات اسرائیلی مواجه نشد، بلكه حتی آن را به دلایل امنیتی پنهان نیز كردند و مانع از ادامه تحقیقات شدند، در كنار مرگ مشكوك یكی از برادران “اوفر” تنها یك هفته پس از لو رفتن ماجرا، در حالی كه وكلایش می گفتند او مدت ها بود به بیماری سرطان دچار بود، اما اخیراً حالش كاملاً خوب بود، مجموعاً خطی را كه موساد در سیستم امنیتی كشورمان داشت لو می داد و عیان ساخت. حتی بسیاری از عملیات به ظاهر موفق سیستم های اطلاعاتی كشور، درست است كه به ضرر آمریكا بود، ولی به سود تندروهای اسرائیل بود و آنان بر سر منافع شان از هیچ كس دستور نمی گیرند.

با استناد به اطلاعات فوق، نگارنده مشغول نگارش مقاله ای هستم تا شرح دهم تیم موساد حتی با لو رفتن، منتظر نمی ماند تا به سراغ اش بروید و چه بسا خودشان به سراغ تان می آیند و حتی ممكن است، افرادی دیگر را برای رد گم كردن قربانی كند تا رفع اتهام از خود كرده باشد. بدین سبب، حتی دستگیری برخی از افراد كه به سرعت هم به ارتباط با موساد اعتراف كرده باشند، مشكوك است و می تواند با اعتراف گیری های تحت شكنجه و غیرواقعی صورت پذیرفته باشد. چون آنان برای سناریویی كه پس از لو رفتن شان باید اجرا شود، قبلاً دوره دیده اند و اصلاً غافلگیر نخواهند شد. مدت كوتاهی نگذشته بود كه دستگاه اطلاعاتی ایران اعلام كرد كه چند جاسوس سی. آی. ای را دستگیر كرده اند، كه بعداً معلوم شد، تعدادی دانشجو و محقق برای ادامه تحصیل به خارج بودند!

جاسوسی در یك كشور هرگز توسط اشخاصی خارج از سیستم های اطلاعاتی صورت نمی گیرد، چون اصلاً اطلاعات مهمی از آن طریق كشف نمی شود. امروزه دستگاه های شنود و نرم افزاری بسیار پیشرفته، بهترین اطلاعات را بدون هر گونه ریسك درز منتقل می سازند. از این روی تنها مدیریت نهادهای امنیتی مهم است كه توسط مهره ها انجام می شود، نه كسب اطلاعات از آن طریق. جالب تر این كه همان نفوذی های را كه مدتی پیش حزب الله لبنان ادعا كرده بود اعتراف كرده اند كه برای موساد جاسوسی می كردند، روز پیش اعلام كرد كه جاسوس سی. آی. ای هستند! یا به عبارتی، پس از مشورت با دستگاه امنیتی ایران، موساد به سی. آی. ای تغییر كرد! هدف از این مدیریت اطلاعات، همان رد گم كنی تیم موساد برای قلب واقعیت است تا وانمود كند كه از همه جور جاسوس در سیستم های اطلاعاتی هست كه گاه از سی. آی. ای و گاه از موساد یا ام. آی. 6 می تواند باشد، تا از این راه، چمبره خود بر سیستم های امنیتی كشور را كه حتی آمریكا نیز اطلاعاتش را از طریق آن – البته اطلاعات مدیریت شده آن- می گیرد، پنهان ساخته باشد!

اساساً این تیم كه در پشت تیم های روی صحنه است، مدیریت واقعی اطلاعات كشور را در دست دارد و ارتباط ایران با هر كشوری توسط آن مدیریت می شود تا منافع اسرائیل را تأمین كند و در مورد رابطه با آمریكا بسیار حساس است و به هیچ وجه حاضر نیست تیمی دیگر آنان را دور بزند و مستقیم با آمریكا رابطه برقرار كند، چون واسطه و رابط و تصمیم گیری باید برحسب منافع آنان باشد.

در جریان مذاكرات هسته ای موساد بدنبال آن است تا ایران با بریدن از هر نوع توافق، باعث شود كه قدرت های بزرگ پس از تحریم های اقتصادی و سیاسی، سراغ اقدامات نظامی بروند.

برای این كه سیستم امنیتی یك كشور عملاً در خدمت سیستم امنیت كشوری دیگر باشد، نیاز نیست تا جملگی جاسوسانی باشند كه آگاهانه برای بیگانگان كار كنند، كافی است تا سر گروه هر هسته مستقل یا سر شبكه ای كه سرگروه ها با آن وصل اند، عامل موساد باشند و از این روی تیم های اطلاعاتی متعدد كشور بدون این كه بدانند، سال ها در خدمت موساد باشند. چون طراحی سیستم امنیتی كشورمان بعد از انقلاب نیز نه چون سیستم های امنیتی آمریكا، بلكه همچون سیستم های امنیتی موساد، یعنی با هسته های مستقل كه حتی از یكدیگر خبر ندارند و سر گروه ها (معاونت ها) با هم در ارتباط اند و دستورات شان نیز با سر شبكه مستقیم است؛ آن هم ارتباط با یك كد. می دانید معنی این سخن چیست؟ یعنی كافی است همان كدی كه سال ها برایش خدمت می كردند، مهره اش تغییر كند و آنان مدام به این كد هك شده، اطلاعات داده و مهمتر از همه، بر طبق دستوراتش عمل كنند و عملاً سیستم امنیتی كشورمان با هزاران لایه های امنیت تنها با تغییر یك كد، كاملاً در خدمت سیستم امنیتی دشمن باشد. از این روی، برخی از مسئولان امنیتی دفاتر كه مقامات به آن ها اطمینان دارند، خود نمی دانند كه در خدمت تیمی هستند كه از موساد دستور می گیرد و چون پیروی از همین دستورات تاكنون باعث شده گروه آن ها بر سر كار بماند، برای ماندن بر قدرت ناگزیر به اطلاعات از این تیمی هستند كه مدیریت پنهان كشور را در دست دارد. بنابراین، مقامات تصور نكنند كه چون دوست های سالیان سال یا برادرشان یا شخصی كاملاً در خدمت نظام را كه از او مطمئن هستند، نمی تواند برای موساد یا سازمان امنیتی كشوری دیگر كار كند، بلكه كافی است تا سرشبكه تغییر كند تا همان شخص مطمئن بدون این كه خود بداند، سال ها در خدمت اسرائیل و منافع آن باشد.

در خبرها آمده بود كه اینك حتی حزب الله لبنان نیز به بسیاری از واسطه های ایرانی اطمینان ندارد و مستقیم با برخی از مقامات ایرانی حرف می زند. اما این نیز مشكلی را حل نمی كند، چون مقامات مربوطه، تخصصی روی مسائل امنیتی و كلیدی ندارند و گفتگوهای كلی و روضه های آقایان را همین تیم امنیتی حرفه ای است كه تبدیل به سوژه های تخصصی برنامه ها و عملیات خود می كنند و همواره آن كلی گویی های آقایان در قالب چندین سناریوی تخصصی این تیم های امنیتی رفته و حتی نتیجه را نیز كه معمولاً بر اساس چند شعار انقلابی و برداشت های سطحی از موفقیت صورت می گیرد، به عنوان اجرای فرامین به این مقامات گزارش هم می كنند.

باز تكرار می كنم: آنان نفوذ نكردند، بلكه مدیریت می كنند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s