فردای سکته آقای خامنه ای حکومت سپاه اعلام می شود

گروهی از فرماندهان سپاه روز گذشته رفتند به شهر قم و با طراح دولت امام زمان، آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند. مصباح یزدی که در هفته های اخیر و آشکار شدن تقابل احمدی نژاد و خامنه ای، فورا سر شتر را کج کرده و منتقد دولت امام زمانی احمدی نژاد شده، در این دیدار فرمایشاتی کرد، که کافی است جای کلمه “ولایت” را با “شاهنشاهی” عوض کنید تا معنای واقعی خود را پیدا کند. مصباح یزدی با نفی محدوده وظائف سپاه که در قانون اساسی قید شده و اتفاقا یکی از دلائلی که علیه موسوی کودتا کردند دفاع از همین اصل و مخالفت با فراقانونی شدن سپاه بود، گفت:

سپاه دو امتیاز دارد که در هیچ نهادی یافت نمی شود. نخست اینکه وظایف آن منحصر به امور نظامی نیست و وظیفه آن پاسداری از ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی است و در هر نهادی که کمبودی پیدا شود که اصل انقلاب به خطر بیفتد سپاه حاضر می شود.

ویژگی دیگر سپاه اینست که هویت این نهاد، به ولایی بودن آن است.

هرکس مطبوعات پیش از انقلاب را ورق بزند، با جملاتی شبیه همین جملات در باره ماهیت ارتش شاهنشاهی روبرو می شود. این که ارتش حافظ نظام شاهنشاهی است و تابع فرمانده کل قوا، اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر!

آن تعبیر شاهنشاهی و این تعبیر ولائی که مصباح یزدی از زیر عبایش در آورده، یعنی سپاه و ارتش فراقانونی اند و تنها موظف به تابعیت از فرامین و رهنموده ها و بخشنامه هائی اند که از سوی اعلیحضرت و اکنون “مقام معظم رهبر فرزانه” صادر می شود. همین مناسبات در زمان رضا شاه نیز برقرار بود و در واقع بنیانگذار این تلقی از نیروهای نظامی رضاشاه قزاق بود.

پایان این بازی که در جمهوری اسلامی راه افتاده و روز گذشته از قول مصباح یزدی منتشر شد، جز این نیست که سپاه سرانجام همه بساط جمهوری و روحانیت و انقلاب را جمع کرده و قدرت یکپارچه را بدست یکی از فرماندهان خواهد داد. بالا بروند یا پائین بیآیند، سرانجام آنچه که در کشور جاری است، جز این نیست و تمام محاسبات قدرت های خارجی و بویژه امریکا نیز روی همین سرانجام است. رضا خان نیز همین مسیر را طی کرد و فرزندش نیز 12 سال پس از نشستن به جای پدر، با کودتای 28 مرداد همین مسیر را رفت. و البته در طول این مسیر، رقبا نابود می شوند، ترور می شوند، سر به نیست می شوند و… تا یکنفر قدر قدرت شود. دهها نظامی قزاق که با رضا شاه کودتا کردند، بتدریج حذف شدند و شاه نیز همین مسیر را رفت. نه تنها به سپهبد رزم آراء رحم نکرد، که به داماد خویش، ارتشبد خاتم نیز رحم نکرد و تازه سقوط هواپیمای برادرش علیرضا و کشته شدن او نیز در دفتر محمدرضا شاه ضبط است.

همین امشب اگر آقای خامنه ای سکته کند و فردا تشییع جنازه اش اعلام شود، سپاه شورای فرماندهان را برای اداره کشور اعلام خواهد کرد. آقا مجتبی و مصباح یزدی هم اگر اندک مدتی به پرچم تبدیل شوند، بسرعت و بزودی حذف خواهند شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s