جان می گیرند به جای گرفتن “داد” مردم

سلام بر همه شما- شما را به خدا این چند خط را منتشر کنید: دادگاه حقوقی شیراز معروف به دادگاه ملاصدرا است. دادگاههای خانواده آن به جای قضاوت دنبال این هستند که کدام خانم می خواهد طلاق بگیرد که از مسئول دفتر تا خود قاضی چشمشان دنبال این خانم است .با تهدید، سر دواندن، دانه پاشیدن و….این یک چیز عادی شده که می تونید از هر وکیلی در شیراز سئوال کنید.

شعب حقوقی از موقعی که پا بگذاری آنجا، از مسئول دفتر گرفته تا بایگانی از شما علنی خواست بده و نپرس را دارند. اگر ندهی هر بلائی سر پرونده ات می آید. گم می شود، سند و نامه از داخل آن غیب می شود و…

تازه این هنوز پیش از نوبت قاضی است. تازگی ها حساب های قضات را چک کرده اند که در حساب یکی از بچه های قضات یک میلیارد و نیم موجودی بوده است.

شما بگوئید، قاضی که حقوق ماهیانه اش در نهایت یک میلیون تومان است چطور میتواند در حساب بچه اش یک میلیارد و نیم تومان موجودی باشد؟

من مطمئن هستم که به این قاضی ترفیع هم خواهند داد.

جایی که باید داد مردم گرفته شود اینست دیگر خودتان جاهای دیگر را حدس بزنید .

پیشنهاد می کنم، قوه قضائیه یک سایت شکایت از دادگاه ها و قضات آن راه بیاندازد تا ببیند روازنه چه تعداد شکایت و افشاگری می رسد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s