تجاوز را سپاه نهادینه کرد

سلام – من به عنوان کسی که در بسیج بوده ام و می دانم کسی که به مسائل منطقه سکونت خودش اشراف دارد چگونه عمل می کند، درباره ادعای نیروی انتظامی در برخورد به “تجاوز به عنف” برایتان می نویسم:

بعد از انتخابات 88 سپاه تلاش گرد عده ای از نیروهای مناطق مختلف را در سرکوب ها بکار گیرد تا در بسیج مسئله ایجاد نکنند .این افراد را از طریق بچه های سپاهی که مناطق مختلف کشور دارو دسته داشتند جمع کردند که خیلی از انها بسیجی نبودند .

این افراد در کمترین زمان با برانگیختن احساسات آنها به خیابان آوردند.چون سپاه به روحیات این افراد وارد بود برای تحریک به آنها اینگونه القا شده بود که کسانی که به خیابانها امده اند زنا زاده اند که مخالف ولایت هستند و شما می توانید هر کاری که خواستید بکنید .حتی به آنها گفته شده بود که این آدم های که به خیابان امده اند زنا کار هستند. عفت ندارند .

حال این افراد به محل زندگی خود برگشته اند و برای خود حقی قائلند و از طرف دیگر دینشان را از کسانی گرفتنه اند که می گفتند برای ترساند این افراد باید ترتیب آنها را داد تا ادم بشوند .آنها را حدود شش ماه در تهران نگهداشتند و همین افکار را برای آنها تبلیغ کردند.این افکار را در شش ماه که انها را در تهران نگاه داشته بودند در ذهن انها نهادینه کرده اند .

تجاوز در کاشمرحاصل این آموزش و از تهران به محل بازگشتن این افراد است. یقین دارم که حادثه فجیع خمینی شهر هم محصول همین آموزش بود.

در همه موارد متجاوزان دارای موبایل هستند و به طریق و اس ام اسی همدیگر را خبر می کنند. ترس و خجالت آنها برای این نوع تجاوز ها در تهران ریخته شد. این منطق زندان کهریزک است که حالا اینجا و آنجا بصورت تجاوز و تجاوزهای دسته جمعی بیرون می زند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s