در ایران آزادی کامل وجود دارد

ما آزاد هستیم که هر چه می خواهیم بگوییم. آنها هم آزاد هستند هر کاری
دلشان می خواهد بکنند. منتهی چون آنها علاوه بر آزادی بیان، قدرت هم
دارند. ما کمی مشکل پیدا می کنیم مثلا ممکن است بمیریم…. فقط همین

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s