من کابوس زندگیت هستم ، آن روز نزدیک است

تو ای بسیجی خود فروخته و ای مامور دین شیطان بدان:
آن روز از ترس ما ریش هایت را میزنی (مثل اکنون) تا شاید شبیه ما شوی!
آن روز که گرفتیمیت مامور بودی
آن شب که ما را بی دین خواندی
آن روز منکر خدا هم خواهی شد
آن شب که فکر نمی کردی که روز نزدیک است
آن روز که رهبرت را سرنگون کردیم
آن روز که تصویرت به اسم قاتل دست به دست می گردد
آن روز که تفنگت ، بیسیمت ،شوکرت و باطومت بی اثر خواهد بود
آن روز مبلغان دینت را با عمامه هایشان ، ريیس هایتان را با لباس هایشان و شما را با آنچه که در دست دارید مجازات می کنیم

آن شب که خود را داروغه دوروغین شهر ما خواندی و خواستی وحشت ایجاد کنی
آن شب که برادران و خواهران مرا کشتی که این صدا را بخوابانی
ندانستی که من بیدار شدم
می شناسمت و به سزای کارهایت میرسانمت
و دینت را با آتشی که روشن کردی خواهم سوزاند
من کابوس زندگیت هستم
و تو ای خواهر و برادر عزیز سحر نزدیک است
22 خرداد در راه است بیا کابوسشان شویم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s