قرآن در دستهای رو به آسمان در راهپیمایی 22خرداد

شاید بیایی،شاید خود را سرگرم کنی پشت درب هایی که به روی خود بسته ای…
اگر آمدی با قرآنت بیا مثل من حتی اگر دیگر اعتقادی به آن نداری
تا اگر گرفتنم ببینمت و شاد باشم با ما هستی و آمدی
اینان مسخ شدگانی هستند که ما را نمیشناسند ولی هستند
شاید قرآن را شناختند!
بیا حتی برای بستنی خوردن حتی اگر تماشاچی باشی!
که اگر برای آرامش آینده ات کشته شدم ، مرا به جوی آب اندازی ! مبادا مسخ شدگان ببرندم و منکر شوند.
از حکومت دینی بیزارم ولی گرفتار آنم
بیا از خودش (قرآن) بر خودش (حکومت دینی) بتازیم
امیدوارم بیایی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s